uvrstitev - spletni iskalniki

uvrstitev - spletni iskalniki


... pomeni mesto med rezultati določene poizvedbe s pomočjo spletnih iskalnikov kot sta Google in Najdi.si
 


Uvrstitev - spletni iskalniki
pomeni mesto med rezultati določene poizvedbe s pomočjo spletnih iskalnikov kot sta Google in Najdi.si. Omenjena iskalnika sta v slovenskem prostoru najpomembnejša, tako da ostalim kot so Yahoo, Bing, Alta Vista, in ostalim ne pripisujemo večjega pomena. Po vseh dosedanjih pregledih največ obiska prihaja iz Google-a in kar nekaj manj iz Najdi.si, ostali so zanemarljivi. Obisk, ki prihaja iz ostalih slovenskih imenikov spletnih strani (Mat'kurja, Slowwenia.net, Siol, Raziskovalec.com, ...) je zanemarljivo majhen.
Pri spremljanju uvrstitev (spletni iskalniki) se osredotočimo na izbrane iskalnike in izbrane ključne besede. V povezavi z spremljanjem obiska po ključnih besedah pa lahko ugotovimo učinkovitost posamezne spletne podstrani.
Pomembno je vedeti, da uvrstitev na spletnih iskalnikih ni statična ampak dinamična (spremenljiva) predvsem zaradi pojavljanja novih spletnih strani. Le redko se zgodi, da kakšna spletna stran z vrhunskimi uvrstitvami izgine.
Spremljanje uvrstitev - spletni iskalniki je priporočeno opravljati vsaj enkrat mesečno v izogib negativnim presenečenjem. E-prospekt poskrbi, da se med 1. in 5. v mesecu po elektronski pošti pošiljajo vsa dogovorjena poročila tako o uvrstitvah kot tudi obisku spletnih strani. Na željo naročnika poslana poročila tudi interpretiramo s strokovnega (spletna tehnologija) vidika.

 
... uvrstitev na spletnih iskalnikih ni statična ampak dinamična (spremenljiva) ...

     
 

Visoke uvrstitve (med prvimi petimi ali vsaj desetimi rezultati) pri spletnih iskalnikih pomenijo precejšen potencial za dvig povpraševanja, namreč znano je, da strani, ki se prikazujejo na drugi strani med (od 11. mesta naprej) rezultati nosijo bistveno manjši potencial.

 
     

poročila
V spodnjih dokumentih si lahko ogledate poročila spletnega obiska in uvrstitev za spletne strani e-prospekt-a ...
več >>>
 
 
uvrstitev - spletni iskalniki - WEB CEO
uvrstitev - spletni iskalniki - Google webmaster tools
uvrstitev - spletni iskalniki - Google Analytics


 
uvrstitev - spletni iskalniki
analiza uvrstitve in obiska | obisk spletnih strani | uvrstitev - spletni iskalniki | poročila obiska in uvrstitev
e-prospekt | oblikovanje | optimizacija | analiza obiska | promocija | spletna trgovina | CMS-urejenje | animirane predstavitve

© e-prospekt - spletna tehnologija