analiza uvrstitve in obiska spletne strani

analiza uvrstitve in obiska spletne strani


Pomembno izhodišče za obisk spletne strani so relevantni (ustrezni, želeni) obiskovalci.
 


Analiza obiska in uvrstitve spletne strani pri iskalnikih
je pomembna dejavnost v tako imenovani fazi po prenosu spletne strani na spletni strežnik. Le v povezavi razumevanja obeh pomembnih segmentov spletne tehnologije dosegamo željene učinke spletne predstavitve.
Pomembno izhodišče za obisk spletne strani so relevantni (ustrezni, želeni) obiskovalci in ne katerikoli obiskovalec. V marketingu se velikokrat uporabi izraz "ciljna skupina". Za dosego takega cilja je potrebno izdelati analizo obstoječega iskanja na spletnih iskalnikih in dobro predvidevanje.
Spremljanje uvrstitve pri spletnih iskalnikih (Google, Najdi.si) pa nam govori o uspešnosti zgoraj omenjenih analiz in predvidevanj. Pri uvrstitvah je pomembno vedeti, da so rezultati (uvrstitve) spremenljivi, enostavno povedano, kakršna je uvrstitev danes, še ne pomeni, da bo uvrstitve ista tudi jutri. S spremljanjem uvrstitve preprečimo, da bi spletne strani nekontrolirano izgubljale dobre uvrstitve pri iskalnikih. Če pa se slednje kljub vsemu zgodi je potrebno ustrezno ukrepati, predvsem z dejavnostmi v tako imenovani optimizaciji po prenosu spletne strani na spletni strežnik (iskanje povezav iz sorodnih spletnih mest).

 
Spremljanje uvrstitve pri spletnih iskalnikih (Google, Najdi.si)

     
 

Analizi obiska in uvrstitve spletne strani potrjujeta zadane cilje predvsem v procesu optimizacije spletne strani. Lahko bi rekli, da optimizacija spletne strani obiskovalca pripelje, oblikovanje pa ga na spletni strani zadrži ustrezen čas.
Spremljanje obiska se v analizah poslovanja primerja tudi z povečanjem povpraševanja za produkte oz. storitve.

 
     

obisk
Obisk spletnih strani se spremlja po množičnosti obiska, geografskih področjih, vhodnih straneh, ključnih besedah, ... .
več >>>
 
 
analiza uvrstitve in obiska spletne strani - Web Ceo
analiza uvrstitve in obiska spletne strani- Google webmaster tools
analiza uvrstitve in obiska spletne strani - Google Analytics


 
analiza uvrstitve in obiska spletne strani
analiza uvrstitve in obiska | obisk spletnih strani | uvrstitev - spletni iskalniki | poročila obiska in uvrstitev
e-prospekt | oblikovanje | optimizacija | analiza obiska | promocija | spletna trgovina | CMS-urejenje | animirane predstavitve

© e-prospekt - spletna tehnologija