recenzija spletnih strani

recenzija spletnih strani


Recenzija spletnih strani
 


Recenzija spletnih strani (predstavitve) je preverjanje tehnične pravilnosti spletne predstavitve, ki se opravlja s pomočjo programskega paketa Web Ceo. Preverjajo se naslednji tehnični kriteriji: povezave (interne in eksterne), sidra (povezave znotraj ene spletne pod-strani), velikost (Kb) posamezne pod-strani, hitrost prenosa posamezne pod-strani, globina pod-strani (5 klikov za doseg želene pod-strani), starost posameznih pod-strani, kontrola (ne)-vpisanih »META« značke za naslov, opis in ključne besede, kontrola (ne)-vpisanih opisov fotografskih materialov, kontrola velikosti (Kb) foto materialov, kontrola (ne)-vpisanih dimenzij foto materialov, kontrola eventualnih preusmeritev.
Vsi zgoraj naštete lastnosti spletne strani so-vplivajo na »spoštovanje«, ki ga spletna predstavitev uživa pri spletnih iskalnikih.

 
Recenzija oz. preverjanje tehnične pravilnosti spletne predstavitve ...

     
 

Preverjanje tehnične pravilnosti spletnih strani preprečuje anomalije, ki se pojavljajo v procesu izdelave. Ne redko se dogaja, da izdelovalec spregleda, pozabi ali ne naredi potrebnih elementov. Z recenzijo se takšne pomanjkljivosti odpravijo. Spodaj si lahko ogledate nekaj poročil tehničnega pregleda oz. recenzije spletni strani:

 
     
spletni paket A
Za lažjo odločitev smo Vam pripravili nekaj spletnih paketov.
več >>>

 
 
recenzija spletnih strani - e-prospekt
 
recenzija spletnih strani
naročnik | koncept | oblikovanje | izdelava | recenzija | paket A | paket B | paket C
e-prospekt | oblikovanje | optimizacija | analiza obiska | promocija | spletna trgovina | CMS-urejenje | animirane predstavitve

© e-prospekt - spletna tehnologija