namen - cilj spletne strani

namen - cilj spletne strani


namen - cilj spletne strani
 


Naročniku zagotavljamo individualni pristop, saj iz izkušenj vemo kako različna so poznavanja spletne tehnologije, njene vloge v sodobnem poslovnem ali zasebnem svetu in okoliščine v katerih se nahaja naročnikova dejavnost.
Naročniku po dogovoru o izdelavi spletne predstavitve vedno predlagamo info sestanek na katerem naročniku predstavimo spletno tehnologijo do nivoja njegovega zanimanja. Naročnika pozorno poslušamo ob predstavitvi njegove dejavnosti, poznavanju spletne tehnologije, namen-u in cilj-u, ki ga želi doseči z spletno predstavitvijo. V interakciji z naročnikom določimo naravnanost spletne predstavitve.
Odločitve, ki jih so-sprejmemo so: cilj-ni obiskovalci, njihova predvidena kvaliteta internetne - spletne povezave, velikost (resolucija) spletne predstavitve, obsežnost, dinamičnost, grafični, slikovni in animirani elementi, barvna decentnost ali slikovitost ... .

 
Odločitve, ki jih sosprejmemo so: ciljni obiskovalci ...

     
 

Poznavanje okoliščin in naročnikove dejavnosti zagotavlja temelj za oblikovanje ustreznega koncepta spletne predstavitve.
Z naročnikom želimo vzpostaviti kreativen odnos, ki temelji na zaupanju in sodelovanju.
V procesu nastajanja spletne predstavitve je odločilna kvalitetna komunikacija med naročnikom in izvajalcem.

 
     
koncept
Dobra konceptualna rešitev se odlikuje z ustreznim skladjem vseh spletnih elementov: (besedilo, grafika, fotografija, animacija, zvok, ...
več >>>

 
 
naročnik-namen - cilj spletne strani

 
namen - cilj spletne strani
naročnik | koncept | oblikovanje | izdelava | recenzija | paket A | paket B | paket C
e-prospekt | oblikovanje | optimizacija | analiza obiska | promocija | spletna trgovina | CMS-urejenje | animirane predstavitve

© e-prospekt - spletna tehnologija